Placerade barn har fler utdragna tänder och mer karies

Barn som bor i familjehem, stödboende eller HVB-hem har sämre tandhälsa och får mindre tandvård än andra barn. Problemen fortsätter även in i vuxenlivet, enligt en ny avhandling.

Varje år placeras drygt 26 000 barn och unga i så kallad samhällsvård. Det är känt att dessa barn har mer hälsoproblem än andra. Bland annat är vaccinationstäckningen lägre och självmorden är jämförelsevis fler.

En utsatt grupp

– Det är en väldigt sårbar grupp. Dessutom flyttar de ofta vilket gör att regionerna ofta inte har kännedom var de bor och därför kallas de inte till tandvården, säger Tita Kirkinen, tandläkare samt nyligen disputerad vid Odontologiska fakulteten vid Malmö universitet.

– I vår undersökning hade vi till exempel ett barn som under sammanlagt ett års placeringstid hade tolv olika adresser. Hur ska man ens hinna kontakta tandvården då?

Fler utdragna tänder och mer karies

När Tita Kirkinen inledde sina doktorandstudier fanns enbart lokala kartläggningar av placerade barns tandhälsa och själv ville hon ville ta ett större grepp på frågan. Drygt 59 000 barn som hade placerats i samhällsvård mellan 2010 och 2018 ingick i studierna i avhandlingen.

– En av slutsatserna är att placerade barn har sämre tandhälsa och får mindre tandvård än andra barn. De har fler utdragna tänder, fler akutbesök och mer karies, säger Tita Kirkinen.

Problem även för unga vuxna

Tita Kirkinen har även studerat tandhälsan hos unga vuxna som tidigare har bott i familjehem eller annan typ av placering. De unga vuxna som studerades hade sämre tandhälsa och fler utdragna tänder än den kontrollgrupp som de jämfördes med.

– Det var nästan inga skillnader mellan de som varit placerade större delen av sin barndom och de som varit placerade kortare tid. Det är anmärkningsvärt. Samhället hade ju ansvar för deras hälsa men verkar ha brustit i sitt garantansvar, säger Tita Kirkinen.

Oklart hur långt nya regler följs

2017 ändrades lagstiftningen så att alla placerade barn bland annat ska erbjudas en tandundersökning vid en placering. Enligt rutinen ska socialtjänsten meddela regionerna om placeringen, som i sin tur ska erbjuda barnen undersökningarna.

– Vi har tittat särskilt på gruppen som placerades under den här perioden för att se effekterna av lagstiftningen. Vi kunde se en viss ökning av antalet undersökningar, men de var fortfarande lägre än i kontrollgruppen, säger Tita Kirkinen.

Sverige når inte kraven

Enligt avhandlingen behövs bättre fungerande rutiner som säkerställer att placerade barn får tandvård på samma premisser som andra barn.

– Just nu når vi inte upp till kraven i lagen om FN:s barnkonvention. Placerade barn får inte samma möjlighet till hälsa som andra barn. Vi behöver en bättre samverkan mellan socialtjänst, sjukvård och tandvård, och helst en dedikerad socialsekreterare som är spindeln i nätet för det enskilda barnet, säger Tita Kirkinen.

Avhandling:

Dental health and dental care in children in out-of-home care

Källa:
forskning.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *