Allmänt

Information på denna webbplats är endast för allmänna informationssyften. Informationen tillhandahålls av familjehemsbloggen.se och fast vi anstränger oss för att hålla informationen uppdaterad och korrekt, lämnar vi inga utfästelser eller garantier för något syfte eller av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, om fullständigheten, korrektheten, tillförlitligheten, lämpligheten eller tillgängligheten av webbplatsen eller informationen, produkterna, tjänsterna eller den relaterade grafiken som finns på webbplatsen. Eventuell tillit ni sätter till sådan information är därför strikt på egen risk.

I ingen händelse skall vi vara ansvariga för någon förlust eller skada, inklusive utan begränsning, indirekta eller resulterande förluster eller skador, eller någon som helst förlust eller skada som uppstår till följd av förlust av data eller vinster som uppkommer från, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan ni länka till andra webbplatser vilka inte står under familjehemsbloggen.se:s kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten på dessa webbplatser. Eventuellt inkluderande av länkar, innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöd till åsikterna som uttrycks i dessa.

Alla ansträngningar görs för att hålla webbplatsen i gång och att den ska fungera smidigt. Emellertid tar familjehemsbloggen.se inget ansvar för om webbplatsen är temporärt otillgänglig till följd av tekniska frågor bortom vår kontroll.

familjehemsbloggen.se använder tekniker som samlar in information om besökarna på deras webbplats. familjehemsbloggen.se använder denna insamlade information för att förbättra webbplatsen. familjehemsbloggen.se kan inte spåra insamlad information till enskilda personer. Informationen behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part.

Formulär på webbplatsen

Om du använder formulär på webbplatsen, ger du familjehemsbloggen.se möjligheten att kontakta dig. Vi kommer endast att använda dina uppgifter i detta syfte.

Cookies

familjehemsbloggen.se använder cookies för att bland annat förbättra webbplatsen, känna igen användare och identifiera spår. Du kan stänga av lagring av cookies i din webbläsare, om du inte vill att vi sparar några uppgifter om dig men sidans funktionalitet kan förändras.

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser. Vi kan inte hållas ansvariga för innehållet på dessa webbplatser. Vi rekommenderar därför att du läser dessa webbplatsers integritetspolicyer.

Granskning

Du har rätt att granska dina personuppgifter. Om du vill, kan du ange en korrigering eller begära att dina uppgifter tas bort.

Innehåll

Innehåll på denna sida får inte på något sätt användas utan tillstånd från familjehemsbloggen.se.

Kontakt

Har du frågor? Skicka ett e-brev till:
info@familjehemsbloggen.se

Om vår disclaimer ändras, hittar du den senaste versionen på denna sida.

Senast ändrad 2019-03-20