Information

Alla som skriver på denna sida är familjehem. På grund av vårt uppdrags art, så förblir vi anonyma.

Allt som publiceras på bloggen tillhör Familjehemsbloggen. Textstölder, kopiering, tryck, webbpublicering och annan spridning av bloggens innehåll, hela eller i delar, är förbjuden utan skriftligt medgivande från Familjehemsbloggen. Det är tillåtet att vidarebefordra texterna till andra i form av länkar till respektive text, så att källan tydligt kan identifieras.

Kontakta oss om du har frågor eller vill använda våra texter.

Alla bilder som används i bloggen kommer från Pexels och vi tackar alla generösa fotografer för deras bidrag.