Intrångsförsök

De avidentifierade och i vissa fall något omskrivna verklighetsbilder som publiceras i denna blogg läses av många och når säkert också berörda uppdragsgivare och deras ledningar. Den verklighet som våra bloggande familjehem och deras placerade barn lever i behöver beskrivas och nå fler. Familjehemsvården i Sverige behöver reformeras, så att de familjehemsplacerade barnens rättigheter tillvaratas på ett likställigt, kompetent och rättssäkert sätt. Att barnkonventionen blir lag kommer inte att förbättra deras ställning på något avgörande sätt, det ser inte ut som om de familjehemsplacerade barnen, eller några barn överhuvudtaget, kommer att bli egna rättssubjekt. Detta har bland annat Barnombudsmannen skrivit om.

Våra familjehemsbloggare skriver om känsliga ämnen, inom en verksamhet där familjehem är helt utlämnade åt sina uppdragsgivares godtycke och kompetens. Familjehem har inga rättigheter, bara skyldigheter. Det finns inga skyddsnät, inga uppsägningstider, normala välfärdssystem gäller inte familjehem, ibland finns det inte ens avtal skrivna mellan uppdragsgivaren och familjehemmet, det saknas ofta avlastning, stöd och utbildning, familjehemmens uppgifter och iakttagelser om barnens mående saknar ofta betydelse för uppdragsgivaren eller misstänkliggörs för att vara i ”egna syften” och så vidare.

Samtidigt skall familjehemmen ta hand om barn, som kommer från ohållbara hemförhållanden, ofta svårt traumatiserade, med anknytningsstörningar, utsatta för långvariga omsorgsbrister och på många olika sätt skadade, för att ge dem ett hem, kärlek, omsorg, anknytning och trygghet. Det är inget lätt uppdrag när stödet till familjehemmet ofta sviktar. Och ibland sviktar så rejält att uppdraget blir omöjligt att utföra utan att familjehemmet och dess egna barn själva traumatiseras.

Den här bloggen handlar om det uppdrag ett familjehem har och då beskrivet av familjehemmet självt, utifrån den verklighet familjehemmet lever i. Det är viktigt att förmedla denna verklighetsbild till de som inte vet vad uppdraget kan innebära. Och att barn kan flyttas runt som möbler av inga anledningar alls mer än att en ansvarig tjänsteman tycker det. Den av familjehemmen beskrivna verkligheten kan säkert störa och uppröra.

Ibland rapporterar vår bloggs skyddssystem om intrångsförsök. Det finns olika slags intrångsförsök men det senaste väckte vårt intresse. Det kom nämligen från en adress och stad i södra Sverige. De allra flesta intrångsförsöken kommer från Kina, USA, Ryssland, Ungern och liknande länder. Men det här kom ovanligt nog från Sverige, från en viss kommun och stad, och från en svensk Internetleverantör.

Vi kontaktade givetvis den svenska Internetleverantören och gjorde en abuseanmälan. Enligt dem var detta ett klart intrångsförsök och de rekommenderade en polisanmälan. Vi avväger om vi ska göra en sådan via ombud men sparar alla uppgifter om fler försök skulle göras från samma person, enligt rekommendation från Polisen.

Till dig som försöker snoka reda på identiteter hos våra bloggare, skickar mail och försöker luska fram vilka som ligger bakom bloggen och försöker göra intrång i vår blogg – upphör med de aktiviteterna. Du är noterad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *