Barnrättsbyråns årsrapport 2021

Saxat ur Barnrättsbyråns årsrapport för 2021:

 
Placerade barn
 
Vi har också arbetat på uppdrag av flera barn som hastigt fått veta att de ska flyttas från sina familjehem. En 13-årig pojke hör av sig till oss då socialtjänsten informerat honom om att han dagen därpå ska flytta till ett nytt familjehem långt ifrån där han bor nu. Han vill inte alls flytta han trivs bra i familjehemmet och har sin bror, skola, kompis och fritidsintressen. Han upplever att socialtjänsten inte lyssnar på honom.
 
Utöver samtal med pojken och familjehemmet gör vi en akut orosanmälan till socialtjänsten gällande att deras handläggning gör oss oroliga. Då pojken trots detta omplaceras hjälper vi till så att han får en bra ställföreträdare.
 
Vi anmäler återigen oro till socialtjänsten samt anmäler handläggningen till ansvarig tillsynsmyndighet. Med hjälp av ställföreträdaren prövas omplaceringsbeslutet i domstol och pojken omplaceras till en annan familj nära hans gamla familjehem vilket gör att han kan upprätthålla skola, betydelsefulla nätverk och fritidsintressen.
 
———-
 
16 år och placerad – kontakten med Barnrättsbyrån hjälpte Jennifer
 
Jennifer var 16 år gammal när socialtjänsten berättade att hon skulle flyttas från det familjehem hon bott i under halva sitt liv. Ingen kunde berätta vart eller när hon skulle flytta och ingen verkade heller lyssna på vad Jennifer själv ville.
Här berättar Jennifer med sina egna ord om kontakten med Barnrättsbyrån.
 
Vad var det som gjorde att du kontaktade Barnrättsbyrån?
 
– Jag kände mig inte rätt behandlad av socialtjänsten. Jag fick veta av min handläggare att jag skulle flytta från mitt familjehem men inte vart eller när. Jag blev jätteledsen men min socialsekreterare tog bara på sig jackan och gick. Det var ingen som lyssnade på mig fast jag hade det bra och trivdes i mitt familjehem, det har jag alltid gjort. Jag hade varit placerad där i över åtta år. Jag försökte säga det till socialtjänsten men upplevde inte att de lyssnade på mig och kände att jag behövde kontakta någon som kunde hjälpa mig att framföra min åsikt. Min mentor i skolan tipsade mig om Barnrättsbyrån så då skickade jag iväg ett mejl och fick komma på möte.
 
Vad önskade du för hjälp av Barnrättsbyrån?
 
– Jag ville få hjälp att få min röst hörd, att någon oberoende kunde framföra vad jag tycker och försöka få socialtjänsten att prata med mig på ett annat sätt än de gjort tidigare. Jag ville också ha några extra öron som lyssnade på mötena med socialtjänsten för det var inte alltid så lätt att förstå vad de pratade om.
 
Vad gjorde du och Barnrättsbyrån tillsammans?
 
– Vi pratade om vad jag ville och Barnrättsbyrån följde bland annat med mig på möten med socialtjänsten. Vi pratade innan mötena om vad jag ville få sagt och vad som var viktigt för mig. Sen hjälpte Barnrättsbyrån mig att komma ihåg det och lyfta det under själva mötet. De hjälpte mig också att få ett offentligt biträde tidigare än vad jag annars skulle fått och stöttade mig genom hela den juridiska processen.
 
Vad hände sen?
 
– Ärendet togs upp i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten där det slutgiltiga beskedet var att jag skulle få bo kvar i familjehemmet, som jag ville, och jag trivs fortfarande jättebra.
 
Förändringen som blev, att du fick bo kvar, vad tror du det var som gjorde att det blev så?
 
– Det var nog dels att jag tydligare vågade säga vad jag tyckte och att jag hade bott i mitt familjehem i så många år. Och att jag tack vare Barnrättsbyrån tidigt fick ett offentligt biträde som gjorde ett väldigt bra jobb under själva förhandlingen. Det kändes också som att domstolen gjorde en egen bedömning och inte bara lyssnade på socialtjänsten.
 
Hur har kontakten med Barnrättsbyrån varit i förhållande till andra yrkesverksamma – har det varit någon skillnad?
 
– Det var en stor och bra skillnad för jag kände att Barnrättsbyrån pratade på ett sätt som gjorde att jag förstod. De hjälpte mig att se olika saker tydligare, vilka olika alternativ som fanns. De hjälpte mig att framföra min åsikt utan att säga att socialtjänsten gjorde fel. Det borde finnas fler som Barnrättsbyrån.
 
Är det något speciellt du tar med dig?
 
– Det har varit häftigt att se hur jag har utvecklats med Barnrättsbyråns hjälp. Jag hittade min egen röst med hjälp av Barnrättsbyrån och vågade stå upp mer för mina egna åsikter. Barnrättsbyrån har fått mig att se fler perspektiv, att våga fråga mer, att kunna se saker från olika vinklar. Det har följt med mig även efter vår kontakt. Jag tar med mig mycket positivt från kontakten med Barnrättsbyrån.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *