Vem är förälder?

Vi tog hand om dina barn när du inte kunde, förmådde eller fick. När du klått upp både dem och deras andra förälder. När du missbrukat och svikit dem under hela deras barndom. När du förnedrat dem så mycket du kunde. När du inte fanns hos dem överhuvudtaget. Och fanns du så påminde du dem om vilken makt du hade genom att misshandla dem psykiskt.

Vi försåg dem med ett hem, kärlek, tolerans, förståelse, tid, fostran, kläder, skor, konsekvens, prylar, leksaker, mat, godsaker, aktiviteter, positiva upplevelser de aldrig varit med om tidigare och mycket annat. Du försåg dem med din misstänksamhet, dina lögner, din avundsjuka, din oförmåga till självinsikt, din inbillade kärlek, dina oförmågor, din hybris och dina skuldkänslor.

Vi skjutsade dem till umgänge med glatt humör och vid alla tillfällen enligt överenskommelse. Du fyllde deras huvuden med påhittade och manipulativa samband som bekräftade dig och förtalade oss.

Vi ansträngde oss för att ha en bra relation med dig. Du ansträngde dig för att fylla dina barn med vanvettiga lögner om oss och fantasier om en barndom som aldrig fanns och aldrig har funnits.

Vi fick ditt förakt, din avundsjuka, din aggressivitet och dina lögner serverade i ansiktet gång på gång. Dina barn fick en fantasibild av en förälder som inte existerar och som aldrig existerat.

De naiva och välvilliga socialtanterna gick på ditt skådespeleri om hur mycket du hade förändrat dig till det bättre, när du i verkligheten bara hade lärt dig att säga de rätta orden och visa upp de rätta minspelen på rätt plats, precis som en härmande papegoja.

Till slut hade ditt långsiktiga och tålmodiga gift verkat – dina barn ville inte bo kvar. Du hade vunnit, din förlorade heder var återställd, du hade räddat dina barn från det onda familjehemmet och din egen otillräcklighet. Till vad?

För vi var nu de onda och du den goda. Frågan är hur länge du förblir den goda i dina barns ögon? Hur länge håller fasaden? Hur länge kan du hålla masken? Hur länge kan du manipulera dem? Hur länge kan du avhålla dig från att misshandla dem psykiskt och fysiskt när de inte vill följa dina labila nycker?

Och då finns vi inte kvar för dem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *