Information

Alla som skriver på denna sida är familjehem. På grund av vårt uppdrags art, så förblir vi anonyma.

Allt som publiceras på bloggen tillhör Familjehemsbloggen. Textstölder och annan olaglig spridning av bloggens innehåll, hela eller i delar, är förbjuden.

Alla bilder som används i bloggen kommer från Pexels och vi tackar alla generösa fotografer för deras bidrag.